Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

10.0 Langlopende Schulden

       

X € 1.000

 

Stand per 01-01-2021

Nieuwe financiering

Aflossingen 2021

Stand per 31-12-2021

Resterende looptijd

  

Kredietinstellingen

>1 jaar

>5 jaar

Rente %

Ministerie van Financiën (schatkistbankieren)

3.000

0

1.000

2.000

2.000

0

6,05%

Ministerie van Financiën (schatkistbankieren)

7.002

0

333

6.669

1.332

5.337

2,25%

Ministerie van Financiën (schatkistbankieren)

7.335

0

333

7.002

1.332

5.670

2,47%

Ministerie van Financiën (schatkistbankieren)

3.245

0

251

2.994

1.004

1.990

0,87%

Ministerie van Financiën (schatkistbankieren)

9.667

0

333

9.334

1.332

8.002

0,10%

Totaal kredietinstellingen

30.249

0

2.250

27.999

7.000

20.999

 

De mutatie 2021 betreft de aflossingsverplichting voor 2022. Dit betreft derhalve de overboeking van het kortlopende deel van de lening naar het kortlopende schulden. Ministerie van Financiën (rekening-courant)
Bij de Rabobank lopen vanaf 2009 geen financieringsfaciliteiten meer. Sinds die tijd neemt ROC Midden Nederland deel aan geïntegreerd middelenbeheer (zgn. Schatkistbankieren) en heeft de beschikking over een kredietfaciliteit bij het Ministerie van Financiën ter grootte van 10% van de publieke jaaromzet, waarbij jaarlijks de grootte opnieuw berekend zal worden. Thans bedraagt de faciliteit € 11 miljoen.

Deze faciliteit is gekoppeld aan de rekening-courant die ROC Midden-Nederland aanhoudt bij het Ministerie van Financiën. Het renteniveau is Eonia-fixing. De renteconventie is de dagtelling op basis van actual/360. Voor het aanhouden van de rekening-courant faciliteit worden geen kosten in rekening gebracht. Er zijn geen zekerheden gesteld.

Ministerie van Financiën (lening)
Bij het Ministerie van Financiën loopt vanaf 1-10-2009 een lening (1485) ad. € 15 miljoen tegen 3-maands euribor + 0,1%. Deze lening loopt jaarlijks lineair af met € 1 miljoen. Voor afdekking van het renterisico wordt verwezen naar de paragraaf Financiële Instrumenten.

In 2012 is er een nieuwe lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad € 10 miljoen (leningnummer 2084). Deze lening loopt lineair af in 30 jaar. Het rentepercentage is vast en bedraagt jaarlijks 2,25%. Verder is in 2013 is er een derde lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad € 10 miljoen (leningnummer 2211). Deze lening loopt ook lineair af in 30 jaar en de rentekosten bedragen jaarlijks vast 2,47%.
Verder is in 2014 er een vierde lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad € 5 miljoen (leningnummer 2212). Deze lening loopt lineair af in 20 jaar en de rentekosten bedragen vast 0,87%.
In 2019 is geen nieuwe kredietfaciliteit en –overeenkomst afgesloten.
In 2020 is er een nieuwe lening afgesloten met het Ministerie van Financiën ad € 10 miljoen (leningnummer 3441). Deze lening loopt lineair af in 30 jaar. Het rentepercentage is vast en bedraagt jaarlijks 0,10%.


De gestelde zekerheden bij het Ministerie van Financiën op bovenstaande leningen bestaan uit het registergoed of de registergoederen, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, waarop ten behoeve van de Staat hypotheek is verleend, en de goederen die bij de hypotheekakte aan de Staat zijn verpand, voor wat betreft de locatie:
Disketteweg 10, te Amersfoort;
Marco Pololaan 2, te Utrecht;
Vondellaan 174-176, te Utrecht.
Bij de hierboven genoemde locatie/taxatie is rekening gehouden met een maximale financiering van 95%.
De totale lening in 2021 bedraagt € 30 miljoen, waarvan € 2,3 miljoen kortlopend is. Deze wordt verantwoord bij de kortlopende schulden (kredietinstellingen).