Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3.7 Buitengewone bedrijfsvoering                            

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.