Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.1 Rijksbijdrage OCW

        

X € 1.000

 

2021

 

Begroting 2021

 

2019

 

 

 

(Normatieve) rijksbijdrage OCW

140.230

  

128.444

  

131.503

 

Geoormerkte subsidies

11.755

  

1.067

  

4.940

 

Niet geoormerkte subsidies

19.066

  

28.748

  

19.673

 

Totaal OCW

 

171.051

  

158.259

  

156.116