Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.4 Voorziening junioren-senioren regeling

ROC Midden Nederland wil binnen de beleidscontext van strategische personeelsplanning, leeftijdsbewust personeelsbeleid en duurzame inzetbaarheid een regeling ontwikkelen die een positieve impuls geeft aan het aantrekken -en aan de organisatie binden- van jong talent, het bevorderen van instroom van medewerkers met recente werkervaring in het werkveld en het realiseren van een personeelssamenstelling die een betere afspiegeling is van de -binnen de instelling aanwezige- deelnemerspopulatie. ROC Midden Nederland introduceert een regeling, te weten de junioren - senioren regeling, ter bevordering van een gefaciliteerde gefaseerde vervroegde uitstroom van senioren. Per 31–12–2017 is de regeling voor nieuwe toetreders gestopt.