Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.1 Baten werk in opdracht van derden

Mede naar aanleiding van aanbevelingen vanuit een algemeen onderzoek door de Rekenkamer en een brief van de toenmalige staatssecretaris Rutte is besloten om met ingang van 2006 de contractomzet te splitsen naar financieringsbron.

23.2 Overige baten

Met Studers is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 0,8 miljoen (2020). De Studers afrekeningen, inclusief regel betreffende Studers, zijn onder 'Overige baten' opgenomen.

23.3 Personele lasten

23.4 Huisvestingslasten

23.5 Overige instellingslasten