Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.6 Personele lasten

        

X € 1.000

 

2021

 

Begroting 2021

 

2020

 

 

 

Lonen en salarissen

88.939

  

112.338

  

86.409

 

Sociale lasten

12.357

  

0

  

11.742

 

Pensioenlasten

14.765

  

0

  

13.003

 

Totaal lonen en salarissen incl. werkgeverslasten

 

116.061

  

112.338

  

111.154

         

Mutatie personele voorziening

1.110

  

1.200

  

2.367

 

Personeel niet in loondienst

11.888

  

9.020

  

9.947

 

Overige

4.393

  

2.027

  

2.151

 

Totaal overige personele lasten

 

17.391

  

12.246

  

14.465

Uitkeringen

 

-1.102

  

-4

  

-578

Totaal personele lasten

 

132.350

  

124.581

  

125.041