Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.5 Overige instellingslasten

     

X € 1.000

 

31/12/2021

 

31/12/2020

 

 

Administratie- en beheerslasten

     

Inkoopkosten werk voor derden

3.529

  

3.320

 

Administratie en beheer ICT-gerelateerd

3.139

  

3.225

 

Abonnementen en contributies

952

  

924

 

Reprokosten (incl. huur kopieerapparaten)

528

  

480

 

Porto- en telefoonkosten

413

  

406

 

Advieskosten

567

  

658

 

Accountantskosten

128

  

147

 

Kantoorartikelen

92

  

145

 

Administratie en beheer overig

783

  

877

 

Totaal administratie en beheer

 

10.131

  

10.182

Leermiddelen en activiteiten

     

Leermiddelen en activiteiten

3.765

  

3.276

 

Leermiddelen ICT-gerelateerd

237

  

153

 

Examenkosten en externe legitimering

1.156

  

1.043

 

Totaal leermiddelen en activiteiten

 

5.158

  

4.472

      

Dotatie/vrijval overige voorzieningen

 

416

  

25

Overige

     

PR & Marketing

1.598

  

1.620

 

Restauratieve voorzieningen

641

  

555

 

Overige (incl.boekverlies verkoop panden)

235

  

222

 

Totaal overige

 

2.474

  

2.397

Totaal overige instellingslasten

 

18.179

  

17.076