Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11.1 Kortlopende schulden (OCW)                

Dit betreft de aan het Ministerie van OCW terug te betalen subsidies voor Inhaalprogramma Corona, Lerarenbeurs en Zijinstroom zoals opgenomen in de verantwoording subsidies OCW  zonder verrekeningsclausule G1.

   

X 1000

 
   

31/12/2021

 

Schuld aan Ministerie van OC&W

Kenmerk

 

Lerarenbeurs 2021/2022

1166081-1 & 1177524-1

7

  

Lerarenbeurs 2020/2021

1090419-1

21

  

Zij instroom 2020

1078733-1 (ref`006539997)(POR/202201/000016)

13

  

Zij instroom 2021

1160498-1 (ref114039997)(POR/202201/000016)

14

  

Zij instroom 2022

1160498-1 (ref.115339995)(POR/202201/000016)

13

  

Inhaalprogramma Corona VAVO ronde 2 (G1)

10P2-40597-VAVO

55

  

Inhaalprogramma Corona VAVO ronde 4 (G1)

10P4-40597-VAVO

50

  

Inhaalprogramma Corona MBO ronde 2

I0P2-40597-MBO

371

  

Inhaalprogramma Corona MBO ronde 4

I0P4-40597-MBO

571

  

Totaal schulden aan Ministerie van OC&W

  

1.113

 
     
     
 

31/12/2021

 

31/12/2020

 

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

 

Loonheffing/Premies sociale verzekeringen

5.291

 

4.753

 

BTW

88

 

41

 

Overige

-62

 

-43

 

Totaal belastingen en premies sociale verzekeringen

 

5.316

 

4.752

     

Overlopende passiva

    

Reservering vakantietoeslag

3.924

 

3.750

 

Vakantiedagen

1.611

 

1.299

 

Ministerie van OCW geoormerkte bijdragen

7.406

 

7.802

 

Ministerie van OCW niet-geoormerkte bijdragen

11.542

 

9.647

 

Vooruitontvangen leerling gelden

510

 

333

 

Vooruitontvangen/overlopende projecten

1.361

 

2.052

 

Overige overlopende passiva

5.038

 

2.557

 

Totaal overlopende passiva

 

31.392

 

27.440

Van de vooruit ontvangen niet-geoormerkte subsidie ziet € 8,6 miljoen toe op de nog te besteden gelden inzake kwaliteitsafspraken MBO 2019-2022.