Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

ROC Midden Nederland, midden in de samenleving

Bericht van het College van Bestuur

De maar voortdurende coronamaatregelen hebben een enorme wissel getrokken op het uithoudingsvermogen van onze studenten. Er is veel creativiteit aan de dag gelegd door docenten om studenten toch kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen geven. Ook voor onderwijsmedewerkers, roosteraars, facilitair medewerkers en conciërges was het constant schakelen: van fysiek naar online onderwijs en weer terug. Studenten tenslotte zijn de ware ‘strijders’. Ga er maar aan staan. In een periode waarin interactie en relatie de basis leggen voor je verdere ontwikkeling, zit jij thuis. Op moment van schrijven van dit voorwoord zijn er net verdere versoepelingen aangekondigd. Wij bedanken iedereen die zich de afgelopen coronajaren heeft ingezet voor onze school. Laten we hopen dat corona zich zo ontwikkelt dat we met veel meer vrijheden ons leven kunnen invullen. Dat in vrijheid ontdekken, experimenteren, ontwikkelen en leren maar weer snel mogelijk worden voor deze hele generatie studenten.

Stap voor stap treden we gelukkig weer een werkelijkheid binnen met nauwelijks beperkingen. Een tijd waarin niet iedere positieve ontwikkeling wordt getemperd door slecht nieuws. Een tijd waarin we samenkomen en op zoek gaan naar wat ons verbindt in plaats van wat ons op afstand plaatst. En een tijd waarin we weer vrij zicht hebben en goede plannen weer gewoon uitgevoerd kunnen worden zonder mitsen en maren. En goede plannen, die hebben we te over! Vooral plannen die bijdragen aan het succes van onze studenten. 2021 stelde ons voor uitdagingen, maar met creativiteit en ondernemerschap hebben we veel van onze plannen kunnen realiseren samen met onze studenten, gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties en onderwijs- en maatschappelijke instanties. Want alleen zo sluit ons onderwijs goed aan op de beroepspraktijk van nu èn van morgen. Zo werkten we samen aan impactvolle uitdagingen op het gebied van energietransitie, gezondheid, duurzaam en circulair bouwen, techniek, mobiliteit en ict. Leren doe je immers niet alleen in een klaslokaal, leren doe je voornamelijk door te doen. Door te ervaren in de praktijk. Levensecht leren noemen we dat. Zo krijg je aan het eind van je schooltijd niet alleen een diploma, maar geven we je ook een dosis ervaring mee. Ervaring die je een voorsprong geeft op de arbeidsmarkt.

Welke plannen we realiseerden? Ons Gezondheidszorg College haalde ‘de prikles’ naar voren om een bijdrage te kunnen leveren aan het grote landelijke tekort aan vaccineerders. Die prikles zou eigenlijk later in het jaar worden gegeven, maar gezien de landelijke nood aan goede vaccineerders besloten we met de opleidingen Verpleegkunde, Verzorgende en Doktersassistente om die lessen al in maart 2021 aan onze studenten te geven. Zo konden studenten van het Gezondheidszorg College in Amersfoort en Utrecht in de piek van de pandemie snel hun bijdrage leveren aan de vaccinatiesprint op de mega-prikstraat in Houten.
Een landelijke primeur omdat de GGD voorheen enkel gebruikmaakte van hbo-studenten. Na onze school volgden meerdere mbo’s. Maar de primeur was toch echt van ons. Zo maakten we ruim baan voor het totale mbo. Naast prikles faciliteerden we ook in teststraten, zowel op onze locaties in Amersfoort als in Utrecht. Goed voor de ontwikkeling van onze studenten, maar ook goed voor de wijk, de stad en de regio. Zo konden inwoners snel duidelijkheid krijgen over een eventuele besmetting.

Ook maakten we inwoners meer bewust van het belang van een gezonde levensstijl. Met ons Vitaliteitslab, een bakfiets vol ‘gezonde spellen’, trokken onze studenten de Utrechtse wijken in. Hier volgen we het principe van ‘teach the teacher’: studenten opleiden met het gedachtengoed van positieve gezondheid en vervolgens diezelfde studenten de wijken in laten gaan om bewoners te helpen gezonder te worden en te blijven.

Bron: www.box1store.nl

Studenten Ondernemer Retail E-business van het Business & Administation College openden in mei 2021 een pop-up store in Kanaleneiland. Zowel online als offline kunnen bezoekers een keuze maken uit leuke geschenken. Een mooi voorbeeld van praktijkgestuurd onderwijs. De praktijk als ‘motor voor het leren’.  Een winkel die studenten nieuwsgierig maakt om zelf aan de slag te gaan, om zelf weer iets nieuws toe te voegen aan de praktijk en om zelf te ondernemen. Dit plan begon bij een docent, één die heel goed weet dat studenten Ondernemer Retail E-business vooral één ding willen doen: ondernemen. Je studenten kennen en het werkveld snappen. Zo zetten we samen een kwaliteitscultuur neer die echt gericht is op de drijfveren van een student en de kenmerken van een branche. Fun, innovatie en inhoud.

Waar studenten E-business geprikkeld worden door ondernemen, gaan onze studenten van de TechCampus prat op technische snufjes. Je daagt hen dus op een andere manier uit. Dit najaar was het zover: de Challenge voor het beste idee dat ons eigen pand in Nieuwegein sterk kan verduurzamen. En het gaat niet alleen om ideeën, de beste ideeën worden ook gewoon uitgevoerd. Van een vloer in de kantine die -wanneer je erover loopt- de saucijzenbroodjes opwarmt tot het gebruik van verkoelende planten op het dak van het college. En van een relatief eenvoudig idee om verwarmingsbuizen lokaal te isoleren tot een wijkgestuurd totaalplan om de energie van zonnepanelen niet alleen voor het schoolgebouw te gebruiken, maar ook voor de wijk waarin het staat. Samen impact maken, samen aan de slag met reële en maatschappelijke uitdagingen. De echte wereld begint niet na school, de echte wereld begint op ROC Midden Nederland.

Op onze school is iedereen welkom. Dat is een vaste overtuiging. Of je nu met een mbo-4-opleiding snel doorgroeit naar het hbo lof net in Nederland bent en de taal niet machtig. Voor beide studenten is plaats en voor beiden maken we een passend aanbod. Zo startten we in november 2021 in Amersfoort met het Voorschakeltraject Techniek en Bouw, samen met het WSP, het Leerwerkloket en MBO Amersfoort. Daarin laten we werkzoekenden die niet direct in een BBL-opleiding kunnen starten - bijvoorbeeld omdat hun taalniveau niet toereikend is - kennismaken met techniek en bouw. In het traject wordt op maat een leerwerkplan gemaakt met als doel het bemachtigen van een betaalde baan. Wij geloven in de impact van een inclusieve school, de kracht van meedoen en kansengelijkheid. Sterker, wij menen dat alle roc’s een inclusief en divers profiel zouden moeten hebben. Dat is nu eenmaal de publieke opdracht die wij hebben. Uit de genoemde voorbeelden kunt u opmaken dat wij die publieke opdracht heel letterlijk nemen. En dat we die publieke opdracht -waar dat kan- tweeledig uitleggen. Ten eerste nemen we de opdracht zoals hij bedoeld is: jongeren niet alleen opleiden voor een baan, maar ook een goede start geven in onze samenleving en toerusten op het kunnen doen van een vervolgopleiding. Ten tweede voegen we daar als ROC Midden Nederland nog iets aan toe, namelijk -waar het kan- in dienst van diezelfde maatschappij. Waar wij met onze studenten impact kunnen maken in de regio, in de steden, dorpen en wijken, zullen we dat niet nalaten. Ook dat is naar ons idee onze publieke opdracht. Als wij inwoners van midden Nederland kunnen helpen met de inzet van onze studenten op concrete maatschappelijke initiatieven, en daarmee studenten op hun beurt opleiden tot kritisch burger, slaan we twee vliegen in een klap. Nog een voorbeeld. Niet iedereen is thuis in het invullen van lastige formulieren en soms is het lastig je weg te vinden in een wirwar aan instanties en regelingen. Sinds het najaar van 2021 zijn bewoners van de Utrechtse wijk Kanaleneiland daarom drie dagen per week van harte welkom bij onze studenten in Winkelcentrum Nova voor gratis hulp bij administratieve of juridische vragen. Denk aan ondersteuning bij het invullen van formulieren, het aanvragen van een DigiD of hulp bij uitleg van een brief. De studenten volgen de opleiding Juridisch Administratief Dienstverlener of Medewerker HRM. Een win-winsituatie: de studenten ervaren hoe het is om met vraagstukken uit de praktijk aan de slag te gaan. En tegelijkertijd kunnen ze echt iets betekenen voor bewoners van Kanaleneiland. 


Een blik vooruit

Als we in 2021 al zoveel konden neerzetten binnen de beperkende maatregelen, wat gaat 2022 dan wel niet brengen? Hoeveel goede plannen realiseren we dit jaar?

Dit voorjaar trapten we alvast feestelijk af met Skills The Finals. Samen met de andere Utrechtse mbo’s hebben we een fantastisch feest neergezet in de Jaarbeurs. Het grootste beroepenevenement van Nederland. De kers op de taart van de Utrechtse mbo Uitvoeringsagenda. Utrecht is dit jaar ook de stad waar op 19 augustus de ploegentijdrit van de Vuelta start. Ook daar zullen we met onze studenten aanwezig zijn om deze happening in goede banen te leiden.

2022 is tenslotte ook het jaar dat we onze nieuwe strategische agenda opstellen en onze ideeën en resultaatafspraken op het gebied van passend onderwijzen, flexibel onderwijzen en een leven lang ontwikkelen wederom een fundamentele plek binnen onze organisatie geven. Hoe wij het afgelopen jaar onze doelen realiseerden, leest u in dit jaarverslag.

Het College van Bestuur van ROC Midden Nederland.
Johan Spronk
Michel Labij