Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.8 Huisvestingslasten

        

X € 1.000

 

2021

 

Begroting 2021

 

2020

 

 

 

Huur

2.991

  

4.319

  

3.317

 

Dotatie voorzieningen huisvesting

0

  

0

  

632

 

Klein onderhoud en exploitatie incl. tuinonderhoud

1.338

  

928

  

2.149

 

Energie en water

1.491

  

1.391

  

1.338

 

Schoonmaakkosten en vuilafvoer

2.742

  

2.393

  

2.490

 

Belastingen & heffingen

861

  

800

  

732

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverz. en Huisvestingsverzek.

309

  

187

  

238

 

Beveiligingskosten

128

  

153

  

139

 

Overige huisvestingslasten

746

  

100

  

122

 

Totaal huisvestingslasten

 

10.606

  

10.271

  

11.157