Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

17.2 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking                          

Gegevens 2021

H.J. Spronk

M.A. Labij

 

Functiegegevens

Voorzitter CvB

Lid CvB

 

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

 

Omvang dienstverband (in FTE)

1

1

 

Dienstbetrekking

Ja

Ja

 

Bezoldiging

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

174.774

159.083

 

Beloningen betaalbaar op termijn

23.065

22.409

 

Bezoldiging (subtotaal)

197.839

181.492

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

209.000

209.000

 

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

 

Bezoldiging

197.839

181.492

 

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

 

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

 
    

Gegevens 2020 (bedragen x € 1)

H.J. Spronk

M.A. Labij

E.P. van Maanen

Aanvang en einde functievervulling in 2020

Voorzitter CvB

Lid CvB

Lid CvB

Omvang dienstverband (in FTE)

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/08

Dienstbetrekking

ja

ja

ja

Dienstbetrekking

1

1

1

Bezoldiging

   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

159.165

141.832

126.043

Beloningen betaalbaar op termijn

21.451

20.881

14.648

Bezoldiging (subtotaal)

180.615

162.713

140.691

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

201.000

134.000

Bezoldiging max

180.615

162.713

140.691