Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.4 Huisvestingslasten

     

X € 1.000

 

31/12/2021

 

31/12/2020

 

 

Huur

2991

  

3.317

 

Dotatie/ vrijval voorzieningen huisvesting

0

  

632

 

Klein onderhoud en exploitatie, incl. tuinonderhoud

1338

  

2.149

 

Energie en water

1491

  

1.338

 

Schoonmaakkosten en vuilafvoer

2742

  

2.490

 

Huisvestingsverzekering

206

  

112

 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

103

  

75

 

Belastingen & heffingen

861

  

783

 

Overige huisvestingslasten

746

  

122

 

Totaal huisvestingslasten

 

10.605

  

11.157