Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

22.1 Vlottende activa

     

X € 1.000

 

31/12/2021

 

31/12/2020

 

 

Vorderingen en overlopende activa

     

Deze post is als volgt te specificeren:

     
      

Debiteuren

635

  

1.130

 

Deelnemers/cursisten

222

  

446

 

Overige vorderingen

1.423

  

108

 

Verbonden partijen

0

  

0

 

Overlopende activa

2.830

  

1.425

 

Totaal vorderingen overlopende activa

 

5.110

  

3.109

      

Debiteuren

     

Debiteuren zakelijk

635

  

1.130

 

Debiteuren gemeenten

0

  

0

 

Totaal debiteuren

 

635

  

1.130

      

Deelnemers/cursisten

 

222

  

447

      

Overige vorderingen

     

Overige

1.423

  

108

 

Totaal overige vorderingen

 

1.423

  

108

      

Overlopende activa

     

Vooruit betaalde kosten

2.171

  

1.505

 

Diverse overlopende activa

659

  

-80

 

Totaal overlopende activa

 

2.830

  

1.425