Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Afwijken onderwijstijd

Onderwijsafdelingen kunnen een gefundeerd verzoek indienen bij het College van Bestuur (CvB) om te mogen afwijken van de wettelijke onderwijstijd of opleidingsduur. Dit wordt actief getoetst en voorgelegd aan het CvB alvorens het wordt doorgevoerd. In 2020-2021 hebben de volgende opleidingen toestemming om af te wijken van de norm voor programmering onderwijs:

Dienstverlening Helpende Zorg & Welzijn

25498

Dienstverlening Sport & Recreatie

25500

Dienstverlening Facilitair Medewerker

25499

Coördinator buurt, onderwijs en sport

25411

Coördinator sport- en bewegingsagogie

25412

Coördinator sport, bewegen en gezondheid

25413

Coördinator sportinstructie, training en coaching

25414

Pedagogisch Werk

23183

Gespecialiseerd pedagogisch medewerker

25484

Onderwijsassistent

25485

Pedagogisch medewerker kinderopvang

25486

Kapper niveau 2 (BOL-opleiding).

25400

Medewerker Human Resource Management

25146

Juridisch Administratief Medewerker

25145

Servicemedewerker (BOL) niveau 2

26007

Herijking verzoek Servicemedewerker

26007

Verzorgende IG en Maatschappelijke Zorg niveau 3

25656 / 23181

Maatschappelijke Zorg niveau 4

23181

Sport en bewegingsleider niveau 3

25415

Procestechniek (mixklas)

25337

 

25338

 

25335

 

25336