Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

5.2 Materiële vaste activa

    

X € 1.000

 

Gebouwen

Terreinen

Inventaris en apparatuur

Totaal

 

Stand per 1 januari 2021

    

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

144.529

8.348

42.105

194.983

Cumulatieve waarde­verminderingen en afschrijvingen

-69.223

0

-31.563

-100.786

Boekwaarden

75.306

8.348

10.542

94.197

Mutaties

    

Investeringen

3.940

70

3.051

7.062

Herwaarderingen

0

0

0

0

Desinvesteringen

-39

0

-22

-61

Afschrijvingen

-6.431

0

-3.520

-9.951

Afschrijvingen desinvesteringen

4

0

2

5

Saldo

-2.526

70

-490

-2.945

Stand per 31 december 2021

    

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen

148.431

8.419

45.134

201.984

Cumulatieve waarde­verminderingen en afschrijvingen

-75.650

0

-35.082

-110.732

Boekwaarde 31 december 2021

72.781

8.419

10.053

91.252