Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Arbeidsmarktsucces

We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt. Met een flexibel opleidingsportfolio spelen we in op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Ons onderwijs geven we steeds meer samen vorm met studenten en de beroepspraktijk waarbij we ons ook richten op werkenden met een ontwikkelbehoefte. We zetten ons in voor jongeren (en ouderen) met een afstand tot de arbeidsmarkt om ook voor hen arbeidsmarktsucces mogelijk te maken.

Op weg naar arbeidsmarktsucces doen wij vier beloftes:

We werken met een flexibel portfolio om aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt;

Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs samen met de beroepspraktijk;

Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen;

Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen in een kwetsbare positie te vergroten.

ROC Midden Nederland staat middenin de samenleving. Met ons onderwijs staan we dicht bij de praktijk. Het liefst staan we er middenin. We zijn verankerd in de wijken, de stad en de regio. We kennen de bedrijven en de branches en zitten aan tafel bij de relevante netwerken. Daardoor weten we wat er speelt. Het is onze maatschappelijke opdracht om onze studenten optimaal voor te bereiden op de arbeidsmarkt van vandaag, morgen en overmorgen. Dit doen we door aan te sluiten op de regionale arbeidsmarktontwikkelingen en ons onderwijs samen met het werkveld vorm te geven, zodat onze studenten altijd actueel en relevant opgeleid worden. We focussen ons hierbij op een aantal overkoepelende thema’s waarmee we een belangrijke bijdrage leveren aan urgente maatschappelijke vraagstukken (zorg, vitaliteit, energietransitie, duurzaamheid en digitalisering).

ROC Midden Nederland verbindt onderwijs met de maatschappelijke context en creëert op die manier zowel waarde voor de student (contextrijke omgeving) als waarde voor de omgeving (maatschappelijke en economische waarde). Onze studenten leren levensecht en op een eigentijdse manier, waarbij theorie en praktijk zijn geïntegreerd. Zo geven ze al tijdens hun opleiding mede vorm aan de samenleving waarvan zij deel uitmaken.

Voor ROC Midden Nederland staat de talentontwikkeling van iedere student centraal. Op elk niveau doen we er alles aan om die talenten te ontwikkelen en studenten te laten ervaren dat ze al tijdens hun opleiding het verschil kunnen maken in de samenleving. Hieronder volgen verschillende voorbeelden van betekenisvol leren.

Per belofte kijken we in dit gedeelte hoe ver we zijn gevorderd met de resultaten die we voor ogen hadden en wat dit betekent voor onze studenten en andere stakeholders.