Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Organisatiestructuur en juridische structuur

Organisatiestructuur

De organisatie bestaat uit onderwijsonderdelen (colleges, VAVO, Bedrijfsopleidingen) en diensten. De 13 kleinschalige en branchegerichte collegetypes vormen samen het mbo. De colleges zijn verdeeld over Utrecht (inclusief Nieuwegein) en Amersfoort. De colleges worden aangestuurd door een collegedirecteur. Sommige directeuren sturen meerdere colleges aan, steeds binnen een regio. Op collegeniveau zijn er studentendeelraden. 

Het VAVO Lyceum is apart gepositioneerd binnen de organisatie. Wanneer er raakvlakken zijn met het mbo-onderwijs, wordt gebruik gemaakt van de gemeenschappelijke basis om zodoende voor beide onderdelen een wederzijds voordeel te realiseren. Met Bedrijfsopleidingen (BO) stellen we onze kennis en expertise beschikbaar voor de zakelijke en particuliere markt. Om de synergie tussen de mbo-colleges en Bedrijfsopleidingen te optimaliseren, is het organisatieonderdeel Bedrijfsopleidingen gepositioneerd bij de colleges met centrale ondersteuning. De dienstverlening wordt door de diensten zoveel mogelijk decentraal aangeboden, tenzij een specifieke situatie vraagt om een centraal aanbod. De collegedirecteur is operationeel verantwoordelijk en bepaalt de focus van de medewerkers van de ondersteunende dienst. 

Organogram ROC Midden Nederland op hoofdlijnen

Juridische structuur

De kernactiviteiten vinden binnen de Stichting ROC Midden Nederland plaats. Daarnaast is er de Stichting van Beuningenfonds. Onze eigen voorziening met als doel het financieel ondersteunen van deelnemers in aantoonbaar moeilijke omstandigheden, met name daar waar alternatieve vormen van ondersteuning niet mogelijk zijn gebleken. In verband met de invoering van de 'tijdelijke regeling voorziening leermiddelen voor deelnemers uit minimagezinnen' (hierna: de schoolkostenregeling) door het ministerie van onderwijs, wordt sinds het schooljaar 2017-2018 tijdelijk geen gebruik gemaakt van het Van Beuningenfonds. Indien de schoolkostenregeling op enig moment komt te vervallen of indien er minder middelen beschikbaar zijn vanuit deze regeling, zal in de toekomst uiteraard wel weer gebruik worden gemaakt van het Van Beuningenfonds.