Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.2 Overige Overheidsbijdragen en subsidies

        

X € 1.000

 

2021

 

Begroting 2021

 

2020

 

 

 

Regeling VO-VAVO

1.280

  

1.107

  

1.796

 

Overige gemeentelijke bijdragen

442

  

566

  

791

 

Totaal overige overheidsbijdragen en -subsidies

 

1.722

  

1.673

  

2.587