Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

9.7 Voorziening transitievergoeding bij tijdelijk dienstverband

Sinds juli 2015 is er een nieuwe (wettelijke) regeling voor ondernemers / werkgevers die een werknemer ontslaan. De vergoeding wordt volgens nieuwe regels vastgesteld, de zogenaamde transitievergoeding. Als een werknemer twee jaar of langer een tijdelijk dienstverband heeft, dan is de transitievergoeding verschuldigd. De vergoeding bedraagt 1/3 maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding lijkt redelijk voorzienbaar en kan bedrijfseconomisch aan het jaar worden toegerekend (mits in dat jaar de werknemer in dienstbetrekking was). Op 1 januari 2020 trad de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet brengt wijzigingen in het ontslagrecht aan, waaronder de transitievergoeding. Voor de transitievergoeding heeft ROC Midden Nederland volgende wijzigingen geaddeerd:

  • Werknemer heeft vanaf de eerste werkdag recht op transitievergoeding;

  • Verhoging opbouw transitievergoeding vervalt;

  • Vervangende voorziening in cao alleen nog bij ontslag vanwege bedrijfseconomische reden;

  • De berekening voor de transitievergoeding verandert.