Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

18. Resultaatbestemming

 

  

X € 1.000

Het College van Bestuur stelt voor het resultaat ad.

10.184

 

als volgt te bestemmen:

 

Toevoeging aan reserve van Beuningenfonds

-1

   

Toevoeging aan de algemene reserve

10.185

   

Wettelijke reserve

    

Vrijval wettelijke reserve immateriële vaste activa

0

   

Dit voorstel is reeds in de jaarrekening verwerkt.