Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Helderheid in bekostiging 

Thema 1: Uitbesteding

ROC Midden Nederland werkt samen met commerciële instellingen en niet-commerciële instellingen, waarbij onze studenten (een deel van) de opleiding bij een (niet) commerciële instelling volgen. ROC Midden Nederland houdt toezicht op de kwaliteit van zijn opleidingen.

Thema 2: Investeren van publieke middelen in private activiteiten

Alle activiteiten die ROC Midden Nederland verricht vallen onder publieke activiteiten, dan wel onder private activiteiten, die in het verlengde liggen van de publieke taak.

Thema 3: Verlenen van vrijstellingen

ROC Midden Nederland gebruikt geen publieke middelen voor private activiteiten.

Thema 4: Les- en cursusgeld, niet betaald door de deelnemer zelf

ROC Midden Nederland betaalt geen cursusgeld voor deelnemers. Dit doet het ook niet via het Stichting Van Beuningenfonds (een fonds dat als doelstelling heeft het financieel ondersteunen van deelnemers in aantoonbaar moeilijke omstandigheden). Facturen worden naar de student zelf verstuurd, of naar degene die door de student is gemachtigd.

Thema 5: Uitstroom vlak na de peildatum

Hier vermeldt ROC Midden Nederland hoeveel studenten zijn uitgestroomd in de drie maanden na de peildatum 1 oktober 2021 onder vermelding van het hoogst behaalde diploma bij ROC Midden Nederland.

Thema 6: De deelnemer volgt een andere opleiding dan waarvoor hij is ingeschreven (omzwaaiers). Het gaat hier om 1. Verandering in niveau en 2. Veranderingen in leerweg/intensiteit

Het aantal studenten dat is overgestapt in 2021 naar een ander niveau (crebo) is 219 en het aantal studenten dat is overgestapt naar een andere leerweg/intensiteit is 40.

Thema 7: Bekostiging van maat- werk-trajecten ten behoeve van bedrijven

ROC Midden Nederland verzorgt geen maatwerktrajecten, zoals bedoeld in de gebruikte definitie. ROC Midden Nederland verzorgt wel cursussen en opleidingen vanuit Bedrijfsopleidingen.

Thema 8: Buitenlandse deelnemers en onderwijs in het buitenland

Per 1 oktober 2021 heeft 8,0% (1.476) van de studenten van ROC Midden Nederland een niet-Nederlands paspoort.