Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

21.3 Financiële vaste activa

In 2020 is de registratie van de B.V.'s Holding ROC Midden Nederland contractactiviteiten en Bedrijfsopleidingen Midden Nederland beëindigd in verband met het verdwijnen van de rechtspersoon ten gevolge van fusie. In 2021 is er geen financiële vaste activa.