Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

15. Accountantshonoraria

2021

Deloitte Accountants B.V.

Overig Deloitte Accountants B.V.

Totaal Deloitte Accountants B.V.

Onderzoek van de jaarrekening

59.365

50.635

110.000

Andere controle opdrachten

0

8.000

8.000

Advies diensten fiscaal terrein

0

0

0

Andere niet-controle diensten

0

0

0

 

59.365

58.635

118.000

    

2021

Overig PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Totaal PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

 

Onderzoek van de jaarrekening

0

0

 

Andere controle opdrachten

0

0

 

Advies diensten fiscaal terrein

17.455

17.455

 

Andere niet-controle diensten

0

0

 
 

17.455

17.455

 
    

2020

Deloitte Accountants B.V.

Overig Deloitte Accountants B.V.

Totaal Deloitte Accountants B.V.

Onderzoek van de jaarrekening

86.500

18.165

104.665

Andere controle opdrachten

0

7.865

7.865

Advies diensten fiscaal terrein

0

0

0

Andere niet-controle diensten

0

0

0

 

86.500

26.030

112.530

Bovenstaande honoraria betreffen uitsluitend de werkzaamheden die bij de instelling en de in de consolidatie betrokken maatschappijen zijn uitgevoerd door accountantsorganisaties en onafhankelijke accountants, toerekenen aan het boekjaar waar de kosten betrekking op hebben, ongeacht of de werkzaamheden door de accountant in het boekjaar zijn verricht, zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 Wta (Wet toezicht accountant).