Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

ROC Midden Nederland, midden in de samenleving

De maar voortdurende coronamaatregelen hebben een enorme wissel getrokken op het uithoudingsvermogen van onze studenten. Er is veel creativiteit aan de dag gelegd door docenten om studenten toch kwalitatief hoogwaardig onderwijs te kunnen geven.

Visie op onderwijs

De kern van onze organisatie is onderwijs. Hier vertellen wij meer over aan de hand van onze strategie 'Succes 2022', ons profiel, onze onderwijsvisie en onze kernwaarden.

Strategie Succes 2022 en onze bijdrage aan de maatschappij

Onze strategie Succes2022 is opgebouwd langs drie pijlers:

Samenvatting verantwoording voortgang kwaliteitsagenda

In 2021 was de mid-term review van de kwaliteitsagenda die afgesproken is t/m 2022. In het bestuursverslag verantwoorden we over de voortgang per belofte.

Ons profiel: Samen maken we het

ROC Midden Nederland verzorgt met zo’n 1.800 medewerkers het onderwijs voor ruim 18.000 studenten. Het onderwijsaanbod is ondergebracht in dertien mbo-colleges, VAVO Lyceum en Bedrijfsopleidingen in Utrecht, Amersfoort en Nieuwegein.

Onze onderwijsvisie

Onze onderwijsvisie verbindt onze belangrijke strategische uitgangspunten met het onderwijs. Op basis van de onderwijsvisie kunnen we elkaar uitdagen en scherp houden op onze gemeenschappelijke ambitie, namelijk succes voor onze studenten.

Onze kernwaarden

ROC Midden Nederland ontwerpt en realiseert het beleid vanuit drie kernwaarden die inspirerend, sturend en toetsend zijn voor ons functioneren. Onze kernwaarden zijn: persoonlijk, nieuwsgierig en ondernemend.

Studentsucces

We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn in hun studie en daarna. We heten ze welkom en zorgen ervoor dat ze zo snel mogelijk op de juiste plek komen.

Belofte: Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past

Wij doen er alles aan om studenten te plaatsen bij de opleiding die bij hen past. Om dit waar te maken, hebben we ingezet op goede voorlichting aan studenten over hun kansen op de arbeidsmarkt.

Belofte: We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen

Om de belofte ‘Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat iedere student zich optimaal kan ontwikkelen’ waar te maken, hebben we de afgelopen twee jaar ingezet op 'Passend Onderwijzen en Passend Ondersteunen' voor al onze studenten.

Toon meer resultaten