Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.3 College, Les – en Examengelden

        

X € 1.000

 

2021

 

Begroting 2021

 

2020

 

 

 

Totaal college, les- en examengelden

 

1.618

  

1.106

  

2.807

In de cijfers van de college-, cursus- en examengelden 2021 en 2020 wordt de afrekening van de wettelijk verplicht cursusgeld (WVC) verantwoord.