Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.7 Afschrijvingen

        

X € 1.000

 

2021

 

Begroting 2021

 

2020

 

 

 

Immateriële vaste activa

0

  

0

  

0

 

Gebouwen

6.431

  

7.449

  

5.918

 

Inventaris en apparatuur

3.520

  

3.785

  

3.609

 

Totaal afschrijvingen

 

9.951

  

11.234

  

9.527