Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

12.1 Fiscale eenheid                    

Alle entiteiten betrokken in de fiscale eenheid zijn beëindigd. Vanaf 24 oktober 2020 is er sprake van een zelfstandige btw-plicht van de stichting.

12.2 Bankgaranties                    

Einde 2021 zijn door de Stichting ROC Midden Nederland bankgaranties verstrekt aan:

12.3 (Meerjarige) financiële verplichtingen                         

De totale verplichtingen aan de contracten binnen 1 jaar zijn € 5,9 miljoen, daarna heeft € 14,6 miljoen betrekking op financiële verplichting op een looptijd van langer dan 1 jaar en € 2,7 miljoen een looptijd van langer dan 5 jaar.