Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Verantwoording externe subsidies Gemeente Utrecht

In 2020 hebben de vier samenwerkende mbo-instellingen MBO Utrecht, ROC Midden Nederland, GLU en Nimeto subsidie ontvangen van de gemeente Utrecht in het kader van het Uitvoeringsplan 2020-2022 Sterk Utrechts MBO.

Financiële verantwoording programmamiddelen VSV Gemeente Utrecht 2021

In het kader van het regionaal programma 'SchoolWerkt 2020-2024' in Utrecht - RMC regio 19, heeft ROC Midden Nederland in samenwerking met regionale partners subsidie ontvangen.