Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bericht over studentmedezeggenschap

De Centrale Studentenraad (CSR) van ROC Midden Nederland maakte zich, in een jaar dat wederom werd gedomineerd door het cornavirus, sterk voor beter onderwijs en een duurzamer en inclusiever ROC Midden Nederland met 3 divisies:

De Divisie Onderwijs & Stage (O&S) werkte aan het verbeteren van de (online) onderwijskwaliteit en behaalde de volgende resultaten:
✓ Het aanbieden van lessen mediavaardigheden aan docenten en medewerkers;
✓ Het maken van duidelijke afspraken over cameragebruik tijdens de online lessen;
✓ Aanpassing van het Examenreglement en het Studentenstatuut.
Daarnaast is er:
✓ Overleg gevoerd over het al dan niet doorzetten van online onderwijs na de coronacrisis;
✓ Gesproken met het CvB, de RvT, de OR en de Studentendeelraden over de impact van online onderwijs in relatie tot de mentale gezondheid en de fysieke gezondheid van studenten;


De Divisie Facilitair, Huisvesting & Milieu (FHM) zette zich in voor Duurzaamheid en behaalde de volgende resultaten:
✓ Structureel verhoogd budget voor duurzaamheidsprojecten binnen ROC Midden Nederland;
✓ Pilot afvalscheiding op het Horeca & Toerisme College, het Creative College en het Bestuursbureau;
✓ Aanpassing van het vervangingsbeleid, waardoor bij aanschaf van nieuwe producten rekening gehouden moet worden met duurzaamheid;
✓ Plaatsing van zonnepanelen op het Make Centre;
✓ Inzet van duurzame relatiegeschenken binnen het CSR-Alumninetwerk.

De Divisie Medezeggenschap, Communicatie & Sociale zaken (MCSz) werkte aan het thema Inclusiviteit en behaalde de volgende resultaten:
✓ Elk College ontving een regenboogvlag die op verzoek van de CSR werd gehesen op Paarse Vrijdag;
✓ Er is een mini-documentaire gemaakt over de coming-out van verschillende studenten;
✓ Op alle Colleges werd Paarse Vrijdag gevierd, waarbij 10.000 polsbandjes werden uitgedeeld, een winactie werd gestart, Paarse Vrijdag pakketten voor alle Colleges werden samengesteld en op elk college marktkraampjes waren;
✓ De CSR participeerde actief in de SR-030, het overlegorgaan van Utrechtse MBO-instellingen. Hierin zette de CSR zich in voor het aanpakken van stagetekorten en stagediscriminatie en afspraken over de eventuele deelname van MBO-studenten aan de Utrechtse Introductie Tijd (UIT-week);
✓ De eerste mbo-studentenvereniging van Nederland is opgericht door de Centrale Studentenraad en draaide 10 weken een pilot op Sportpark Vechtzoom in Utrecht;
✓ De Instagram van de Centrale Studentenraad bereikte bijna 500 volgers (@rocmn_csr);
✓ Op initiatief van de CSR startte een pilot op het Gezondheidszorg College in Utrecht met het gebruik van genderneutrale toiletten;
✓ Er is vier keer een pizzasessie gehouden met alle Studentendeelraden;
✓ Er zijn door de CSR feel good campagnes gelanceerd voor verlichting van de coronacrisis;
✓ De CSR stimuleerde studenten te gaan stemmen voor de Tweede Kamer-verkiezingen.

Over studentparticipatie binnen ROCMN

Studenten kunnen bij ROC Midden Nederland op alle niveaus meepraten over de kwaliteit van het onderwijs en de faciliteiten. Binnen de opleidingen gebeurt dit door de Klassenvertegenwoordigers, op collegeniveau via de Studentendeelraad en op centraal niveau via de Centrale Studentenraad. Jaarlijks denken via deze zogenaamde getrapte medezeggenschapsstructuur honderden studenten actief mee over de vraag hoe het onderwijs en de onderwijsorganisatie steeds kunnen worden verbeterd.
De Centrale Studentenraad is vaste gesprekspartner van het College van Bestuur, de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Studentendeelraden.