Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

17.3 Toezichthoudende topfunctionarissen

      

Bedragen X € 1

Gegevens 2021

S.P.M. de Waal

S. Ayranci

A. Brienen

E.H.J. Kok

C.M.M. Noom

A.E. Spreen

Functiegegevens

Voorzitter Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

01/01 - 31/12

Bezoldiging

      

Bezoldiging

22.000

15.675

15.675

15.675

15.675

15.675

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

31.350

20.900

20.900

20.900

20.900

20.900

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag5

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

22.000

15.675

15.675

15.675

15.675

15.675

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

N.v.t.
N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

       

Gegevens 2020

S.P.M. de Waal

S. Ayranci

A. Brienen

E.H.J. Kok

C.M.M. Noom

A.E. Spreen

Functiegegevens

Voorzitter Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Lid Raad van Toezicht

Aanvang en einde functievervulling in 2020

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

01/01 – 31/12

Bezoldiging

      

Bezoldiging

22.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

30.150

20.100

20.100

20.100

20.100

20.100

Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

22.000

15.000

15.000

15.000

15.000

15.000

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2021 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen, of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2021 geen ontslaguitkeringen aan topfunctionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.