Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belofte: Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs samen met de beroepspraktijk 

Conclusie

Samenwerking met de beroepspraktijk zit in ons DNA. We leiden onze studenten samen met het werkveld op. Onze ambitie is om deze samenwerking steeds steviger te verankeren. Dit is immers in het belang van onze studenten en met deze samenwerking kunnen we een bijdrage leveren aan de vraagstukken in de regio. In 2021 hebben we deze samenwerking uitgebreid door de ontwikkeling van wijkleerbedrijven, samenwerking op de Tech Campus in Nieuwegein en de campus in Amersfoort. 

De voorbeelden van samenwerking met de beroepspraktijk vanuit de clusters Vitaliteit en Evenementen zijn beschreven in dit artikel.

Wijkleerbedrijven

Met het Wijkleerbedrijf wil ROC Midden Nederland zichtbaar zijn in de wijk en de aansluiting van onderwijs, lokale arbeidsmarkt en buurtbewoners versterken. Voorbeelden van wijkleerbedrijven: 

 • In Winkelcentrum 'Nova' in Kanaleneiland heeft het Business & Administration College 'Loket 1' geopend. Bewoners uit de wijk kunnen hier terecht voor hulp en advies bij administratieve en juridische vragen. Denk aan ondersteuning bij het invullen van formulieren, het aanvragen van een DigiD of hulp bij uitleg van een brief. Een mooi initiatief dat levensecht leren onderstreept. De studenten volgen de opleiding 'Juridisch Administratief Dienstverlener' of 'Medewerker HRM'. Zij worden door ‘skillscoaches’ uit het hbo gecoacht in hun praktijkvaardigheden. Een ‘win-win situatie’: de studenten ervaren hoe het is om met vraagstukken uit de praktijk aan de slag te gaan. En tegelijkertijd kunnen ze echt iets betekenen voor bewoners van de wijk Kanaleneiland. 

 • Vanuit het Wijkleerbedrijf aan de Vondellaan in Utrecht gaan studenten actief aan de slag in de wijk. Naast een kinderopvang en een Beauty Salon, kunnen bewoners een 'health check' doen en zijn er activiteiten op het gebied van sport en bewegen. 

 • In het wijkleerbedrijf Soesterkwartier in Amersfoort werkt ROC Midden Nederland samen met zorginstelling Lyvore. Studenten van de opleiding 'Servicemedewerker' lopen op locatie stage en krijgen er les. Het onderwijs in het wijkleerbedrijf is flexibel vormgegeven zodat studenten in hun eigen tempo de opleiding kunnen volgen en flexibel kunnen afronden

Tech Campus Nieuwegein

De Tech Campus in Nieuwegein is het technisch hart van de regio. Hier werken de colleges Tech, ICT, Bouw & Interieur en Automotive nauw samen met bedrijven aan maatschappelijk relevante thema’s als de energietransitie, duurzaam wonen, logistiek, duurzame mobiliteit, maakindustrie en digitale transformatie. 

Binnen het terrein van techniek is een ontwikkeling gaande van de wat ‘smalle’ traditionele technische sectoren als Metaal-, Electro- en Procestechniek naar bredere toepassingsgebieden. Zo komen op het gebied van ‘energie’ verschillende technische ontwikkelingen bij elkaar (ICT, Infra, Electro). Hetzelfde geldt voor ‘mobiliteit’ waar van ouds bekende autotechniek steeds meer wordt gecombineerd met ICT, electro en technologie rond sensoren. Ook in 2021 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van cross-over-opleidingen, verbredende keuzedelen en samenwerking zowel intern als met het regionale bedrijfsleven. Voorbeelden zijn:

 • De Tech Campus werkt samen met partners aan verschillende RIF-projecten: Duurzame Mobiliteit, Energietransitie, Make Center, Smart Technician en Entree. Alle RIF-projecten zijn er vooral op gericht om – vanuit de vragen van het regionale werkveld – nieuwe keuzedelen en ook vaste onderdelen van het curriculum te ontwikkelen die te maken hebben met duurzaamheid en innovatieve technologie. Of keuzedelen die een cross-over vormen van verschillende sectoren, bijvoorbeeld Zorgtechnologie. De te ontwikkelen keuzedelen worden voor zowel het reguliere onderwijs gebruikt als in de markt gezet in het kader van Leven Lang Ontwikkelen;

 • Bij de opleidingen in de Logistiek (Automotive) is in 2021 een nieuwe logistieke ‘bedrijfshal’ opgeleverd, waar studenten in een ‘levensechte leeromgeving’ praktijklessen kunnen volgen en praktijkervaring kunnen opdoen;

 • De Tech Campus werkt o.a. samen met Innovam (Automotive), VOC (Carrosserie) en verschillende opleidingsbedrijven (met name in de Bouw) zoals Bouwmensen en Tectum (Dakdekkers). Bij deze opleidingsbedrijven wordt het onderwijs in co-creatie uitgevoerd, deels op de Tech Campus, deels bij het bedrijf;

 • Het traject ‘Basis Bouwkunde’ is een kort traject ( 6 maanden) dat overstappers vanuit de bankwereld toeleidt naar de bouw (werkvoorbereider of calculator). Dit traject is heel flexibel opgezet. Voor een groot deel blended en met veel zelfstudie zodat er continue instroom mogelijk is. Dit traject is opgezet samen met Bouwend Nederland en wordt voor een deel uitgevoerd door verschillende bouwbedrijven;

 • Omdat ROC Midden Nederland haar studenten niet alleen opleidt voor de huidige arbeidsmarkt, maar ook voor het bouwen van de toekomst, is de Tech Campus een duurzame samenwerking aangegaan met de initiatiefnemers van Het Hof van Cartesius (in het Werkspoorkwartier in Utrecht). Studenten gaan aan de slag met circulair bouwen en leren klimaatadaptief en energiezuiniger te werken;

 • Tijdens de finale van een Duurzaamheid- en Energie Challenge in juli, kregen studenten van de Tech Campus als opdracht na te denken over het verduurzamen van hun 'eigen' schoolgebouw aan de Harmonielaan in Nieuwegein. Ze kwamen met diverse innovatieve ideeën waarvan sommige ook uitgevoerd gaan worden. De gemeente Nieuwegein wil graag plannen maken om meer samen te werken bij het renoveren van gebouwen in de stad. Concreet zijn studenten nu aan de slag bij één gebouw van de gemeente Nieuwegein;

 • Met de oprichting van de Utrecht Tech Community (UTC) slaan onderwijs, bedrijfsleven en de gemeente Utrecht de handen ineen om het grote tekort aan gekwalificeerd ICT-personeel op te vangen door de mismatch op de arbeidsmarkt te verkleinen en de instroom van kandidaten in de sector te vergroten. De Tech Campus is partner in de UTC;

 • Om kinderen en jongeren spelenderwijs te interesseren voor techniek en innovatie, is de Tech Campus ook partner van De Ontdekhal in Overvecht.

Campus Amersfoort

Campus Amersfoort onderscheidt zich door multidisciplinair samenwerken tussen de colleges én tussen studenten. Dit is mogelijk doordat verschillende opleidingen gehuisvest zijn op de campus en samenwerken op drie centrale thema's: Gezond Stedelijk Leven, Digitalisering en Duurzaamheid. Deze thema's staan ook centraal in de regio en zijn van belang voor het werkveld. Studenten op de Campus worden opgeleid tot innovatieve vakmensen die zich blijven ontwikkelen, vakoverstijgend samenwerken en digitaal vaardig zijn. Mooie voorbeelden van actueel en eigentijds onderwijs:

 • Het Campus Connect Center (CCC) heeft de blik naar buiten en haalt buiten naar binnen door projecten en contacten. Het CCC organiseert zogenaamde 'cross-over meetings' over bijvoorbeeld BPV, innovatieweken over Gezond Stedelijk Leven en Duurzaamheid en adviseert over de inzet van nieuwe technologie in het onderwijs;

 • Digitalisering en nieuwe technologieën: studenten van de Campus leren digitale vaardigheden op het Living Lab en het Mixed Reality Lab en maken kennis met nieuwe technologieën als VR, AR, BIM en Human Technology;

 • Er is een RIF-aanvraag ontwikkeld en geplaatst op het gebied van Geo ICT, samen met SOMA, Hogeschool Utrecht en 9 bedrijven uit de regio;

 • Studenten van de Campus hebben meegedaan aan meerdere challenges op de campus en in de stad;

 • Future Care Lab Amersfoort. Mbo–studenten en zorgprofessionals kunnen in het Future Care Lab kennismaken met de dagelijkse praktijk en de nieuwste technische mogelijkheden op het gebied van (ouderen)zorg. Het Lab is gehuisvest in het Campus Connect Center;

 • In 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor een RIF-aanvraag Gezond Stedelijk Leven. De aanvraag is een cross-over samenwerking tussen verschillende colleges in Amersfoort en Utrecht (Gezondheidszorg, Welzijn, Sport en Beauty) met als doel om samen met publieke en private partners professionals op te leiden voor de integrale gezondheidszorg van de toekomst en een bijdrage te leveren aan een gezonder en fitter leven voor iedereen in de regio;

 • ‘Mind your step’ is een samenwerking met Philidelphia, Meander Medisch Centrum en Beweging 3.0, gericht op de duurzame inzet van huidige en toekomstige zorgprofessionals;

 • In het Wijkleercentrum Sportpark Zielhorst helpen studenten van de mbo-2 opleiding 'Servicemedewerker Sport & Evenementen' bij de organisatie van evenementen en projecten. Studenten doen ervaring op in een aantrekkelijke leeromgeving en dragen bovendien bij aan het gezonder en vitaler maken van Amersfoort;

 • Campus Amersfoort werkt samen met Hogeschool Utrecht aan de ontwikkeling van AD-programma’s voor Health en Social Work, E-Commerce en Juridisch Administratief Dienstverlener;

 • Campus Amersfoort is intensief betrokken bij de nieuwe nabijgelegen woonwijk De Hoef en speelt een actieve rol in het meedenken en ontwikkelen. Onderwijs in de wijk en de wijk in het onderwijs;

 • ROC Midden Nederland heeft en grote trekkersrol gespeeld in het kader van Amersfoort – Onderwijsstad. Meerdere bijeenkomsten en projecten werden gerealiseerd.

Ervaringen stakeholders

Wat onze stakeholders merken van onze inspanningen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de regionale arbeidsmarkt, is niet eenvoudig te meten. De SBB-monitor geeft ons een globaal beeld van de tevredenheid van studenten en BPV-bedrijven. Uit de cijfers blijkt dat de tevredenheid van studenten (8,2) en bedrijven (7,6) stabiel is en gelijk is aan het landelijk gemiddelde.