Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.5 Overige baten

        

X € 1.000

 

2021

 

Begroting 2021

 

2020

 

 

 

Projecten (geen overheidsbijdragen)

3.016

  

993

  

2.585

 

Verhuur onroerend goed

646

  

805

  

607

 

Detachering personeel

462

  

155

  

256

 

Overige

223

  

160

  

429

 

Studers

651

  

0

  

760

 

Boekwinst verkoop panden

0

  

0

  

0

 

Totaal overige baten

 

4.999

  

2.113

  

4.637

Met Studers is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 0,6 miljoen (2021). De Studers afrekeningen, inclusief regel betreffende Studers, zijn onder Overige baten opgenomen.