Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.9 Overige instellingslasten

        

X € 1.000

 

2021

 

Begroting 2021

 

2020

Administratie- en beheerslasten

 

 

Inkoopkosten werk voor derden

3.529

  

3.997

  

3.320

 

Administratie en beheer ICT-gerelateerd

3.139

  

3.504

  

3.225

 

Abonnementen en contributies

952

  

684

  

924

 

Reprokosten (incl. huur kopieerapparaten)

528

  

920

  

480

 

Porto- en telefoonkosten

413

  

515

  

406

 

Advieskosten

567

  

424

  

658

 

Accountantskosten

128

  

140

  

147

 

Kantoorartikelen

92

  

159

  

145

 

Administratie en beheer overig

783

  

790

  

878

 

Totaal administratie en beheer

 

10.131

  

11.133

  

10.182

         

Leermiddelen en activiteiten

        

Leermiddelen en activiteiten

3.765

  

3.498

  

3.275

 

Leermiddelen ICT-gerelateerd

237

  

272

  

153

 

Examenkosten en externe legitimering

1.156

  

1.276

  

1.044

 

Totaal leermiddelen en activiteiten

 

5.158

  

5.047

  

4.472

Dotatie/vrijval overige voorzieningen

 

416

  

50

  

25

(incl. dotatie voorz. dubieuze debiteuren)

        
         

Overige

        

PR & Marketing

1.598

  

1.217

  

1.620

 

Restauratieve voorzieningen

641

  

1.109

  

555

 

Boekverlies verkoop panden

0

  

0

  

0

 

Overige

235

  

356

  

223

 

Totaal overige

 

2.474

  

2.683

  

2.397

Totaal overige instellingslasten

 

18.179

  

18.912

  

17.076