Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

17.1 Toelichting bij het samenstellen van de WNT verantwoording    

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan.

17.2 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking                          

17.3 Toezichthoudende topfunctionarissen

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT