Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

14.10 Financiële baten en lasten

       

X € 1.000

 
 

2021

 

Begroting 2021

 

2020

 

 

 

Financiële baten

266

  

0

  

250

 

Financiële lasten

585

  

639

  

666

 

Saldo financiële baten en lasten

 

-319

  

-639

  

-415

Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting en realisatie verwijzen we naar het bestuursverslag en de betreffende paragrafen in het jaarverslag hoofdstuk 'Bedrijfsvoering en financiën'.