Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

11.2 Overlopende passiva Ministerie van OCW

Bij de subsidieregelingen 'Sp. uitkering contactscholen' (Regionaal aanpak VSV) 2020-2024 wordt een subsidieproject uitgevoerd door een samenwerkingsverband van verschillende organisaties. De organisaties die samenwerken noemen we partner.

11.2.1 Overige overlopende passiva

De post nog te ontvangen facturen/afrekeningen geeft aan welk bedrag aan facturen zich aan het einde van het verslagjaar nog in de workflow bevond.