Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

23.2 Overige baten

     

X € 1.000

 

31/12/2021

 

31/12/2020

 

 

Overige baten

     

Projecten (geen overheidsbijdragen)

3.016

  

2.585

 

Verhuur onroerend goed

646

  

607

 

Detachering personeel

462

  

256

 

Restauratieve voorzieningen

0

  

0

 

Studers*

651

  

760

 

Overige

224

  

429

 

Totaal overige baten

 

4.999

  

4.637

Met Studers is een contract afgesloten voor de aanschaf van leermiddelen MBO voor een geschat bedrag van € 0,8 miljoen (2020). De Studers afrekeningen, inclusief regel betreffende Studers, zijn onder 'Overige baten' opgenomen.