Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

10.1 Overige langlopende schulden                

Overige langlopende schulden betreft het langlopend deel van de medewerkers met een afvloeiingsregeling. Het kortlopend deel staat onder kortlopende schulden.

     

X € 1.000

 

31/12/2021

 

31/12/2020

 

 

Overige langlopende schulden

378

  

640

 

Totaal overige langlopende schulden

 

378

  

640

Totaal langlopende schulden

 

28.377

  

30.890

 

Stand per 31-12-2020

Aflossingen 2021

Mutatie 2021

Stand per 31-12-2021

Resterende looptijd

 

>1 jaar

>5 jaar

Overige langlopende schulden

640

472

210

378

0

378