Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Jaarbeeld 2021

Play

Jaarbeeld ROCMN 2021

Onderwijs in een onvoorspelbaar jaar

2021 stelde ons voor uitdagingen, maar met creativiteit en ondernemerschap hebben we veel van onze plannen kunnen realiseren samen met onze studenten, gemeenten, werkgevers, (koepel)organisaties en onderwijs- en maatschappelijke instanties.

“Samen aan de slag met reële en maatschappelijke uitdagingen. Impact maken. De echte wereld begint niet ná school, maar op ROC Midden Nederland.”

Ons Profiel

We sluiten niemand uit. Iedereen verdient een kans. Als inclusieve onderwijsorganisatie hebben we veel verschillende doelgroepen in huis en creëren we voor iedereen een passende plek. Met ons onderwijs geven we betekenis aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze studenten. Dat doen we een leven lang. Omdat leren nooit stopt.

Marktaandeel mbo provincie Utrecht

Vier op de tien mbo-studenten woonachtig in de provincie Utrecht hebben in 2021 gekozen voor ROC Midden Nederland.

Studentsucces

Ondanks de soms onvoorspelbare impact van coronamaatregelen, zien we in 2020-2021 gelukkig een
stijging van het diplomarendement; 72% (+0,5%)

62%
van studenten ervaart op school een prettige sfeer, 78% voelt zich veilig en 56% gaat met plezier naar school.

Arbeidsmarkt­succes

2021 heeft in het teken gestaan van samenwerking in de regio. Met bedrijven, overheden en andere onderwijsorganisaties hebben we de handschoen opgepakt om samen aan de slag te gaan voor de arbeidsmarktvraagstukken van de regio:

  • Raamovereenkomst met het UWV

  • Participatie in Regionaal Mobiliteitsteam in Amersfoort en Utrecht

  • Lancering ‘MaakJeStap’ samen met Beroepsonderwijs Utrecht

Verdeling student­populatie over leerniveaus

Verdeling leerwegen

* BBL studentpopulatie is in aantallen met 3% gegroeid.

Studentenaantallen

*In 2021 daalt ROC Midden Nederland met 2% in studentenaantallen. Deze dalende trend is ook te zien in provincie Utrecht. Over de afgelopen vijf jaar zien we een groeipercentage van +5%.

Organisatie­succes

Kansen voor iedereen: participatiebanen

We willen een inclusieve werkgever zijn. Dat betekent dat mensen met een arbeidsbeperking ‘gewoon
mee kunnen doen’. Het College van Bestuur heeft hoge prioriteit gegeven aan de uitvoering van de participatiewet.

Eind 2021 zijn er 38 participanten, 36,69 wtf, aan het werk (1 wtf voor participatiebanen is 25,5 uur). Dit is een stijging van 4,68% ten opzichte van 2020. Wij blijven actief in het regionale netwerk dat zich inzet voor het realiseren van de banenafspraak om te zorgen dat het doel van 37,96 wtf wordt gehaald. Momenteel zitten we op 96,65% van het quotum.

Onze onderwijsvisie

Bij ROC Midden Nederland willen we studenten begeleiden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling tot zelfbewuste, nieuwsgierige en ondernemende professionals. We zetten ons ervoor in dat studenten succesvol kunnen zijn op de arbeidsmarkt en in hun vervolgopleiding. Maar ook als kritisch burger hun plek kunnen innemen in de maatschappij.

In een krachtige leeromgeving prikkelen we de nieuwsgierigheid van studenten en werkenden met passend en uitdagend onderwijs. Leren en ontwikkelen gebeurt met levensecht onderwijs in nauwe samenwerking met de (beroeps-) praktijk. Bij ons is de student aan zet. Die moet immers regie leren nemen op het eigen leerproces.


Ons complete jaarverslag van 2021 kun je online bekijken en downloaden in pdf-formaat. Klik hieronder om verder te gaan.