Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud
Zoeken activeert een pagina verversing.

Er zijn 142 resultaten gevonden.

Arbeidsmarktsucces

We doen er alles aan om onze studenten succesvol te laten zijn op de arbeidsmarkt. Met een flexibel opleidingsportfolio spelen we in op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Belofte: We werken met een flexibel portfolio om aan te sluiten bij de veranderende arbeidsmarkt

Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt werken we continu aan de vernieuwing van ons portfolio en de flexibilisering van onze opleidingen.

Belofte: Wij ontwikkelen steeds meer van ons onderwijs samen met de beroepspraktijk 

Samenwerking met de beroepspraktijk zit in ons DNA. We leiden onze studenten samen met het werkveld op. Onze ambitie is om deze samenwerking steeds steviger te verankeren.

Belofte: Wij ontwikkelen mogelijkheden voor een leven lang ontwikkelen

2021 was het jaar van de omslag. In de eerste helft waren er grote zorgen over de arbeidsmarkt. Er werd geanticipeerd op de mogelijkheid dat veel medewerkers zonder werk kwamen te zitten: in de horeca, de luchtvaart en de evenementenbranche.

Belofte: Wij doen er alles aan om het arbeidsmarktsucces voor mensen in een kwetsbare positie te vergroten

Deze belofte sluit aan bij het landelijke thema ‘jongeren in een kwetsbare positie’. Maar deze aanduiding roept geregeld vragen en misverstanden op, ook binnen onze organisatie.